Fotosoutěž 2018

Podmínkou pro zařazení do fotosoutěže je zaslání fotografie e-mailem nebo poštou spolu s Vaším jménem a číslem cestovní smlouvy (katalog 2017 CK T SPLIT TOUR) nejpozději do 15. 10. 2018. Po uzávěrce vedení CK ze zaslaných fotografií vybere ty nejzajímavější, které navíc co nejlépe odpovídají zadání.Klasická fotografie musí mít min. rozměry 15x10 cm, digitální min. rozměry 2816x2116 pixelů (= rozlišení fotoaparátu 6 Mpx).

S odkazem ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění stvrzujete, že jste vlastníkem fotografií zaslaných do soutěže a že všechny osoby na těchto fotografíích zobrazené vyjádřili souhlas s jejicj zveřejněním v nabídkovém katalogu (resp. reklamních materiálech) a na webových stránkách cestovní kanceláře T SPLIT TOUR s.r.o.

Zájezd zdarma dle vlastního výběru získává 1 osoba. Výhra se nevztahuje na případné další spolucestující osoby. Procentuální výhry ve fotosoutěži se počítají ze základní katalogové ceny. Nelze je tudíž sčítat se slevami ostatními.

Fotografie zasílejte na adresu T SPLIT TOUR s.r.o., Havlíčkova 12, 541 01 Trutnov nebo e-mail: fotosoutez@tsplittour.cz